Historia RKMK


Strona ta ma na celu zaprezentowanie miłośnikom kwiatów naszej działalności. Z założenia nie jest poradnikiem ogrodnika, chociaż i takie informacje można tutaj znaleźć. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Od samego początku Klub współpracuje ze Śląskim Towarzystwem Miłośników Lilii w Gliwicach. Tak ściśle, że ich członkowie traktowani są prawie na równych prawach w obydwóch. W roku 1992 nawiązana została współpraca z podobną organizacją na czeskim Śląsku - Iris w Hlučinie, w wyniku której pod patronatem Konsula Generalnego CSRS w Katowicach organizowano wspólnie cykl wystaw Lilium Silesia i Iris Silesia na Śląsku czeskim i polskim. Współpraca trwa do dzisiaj i rozszerzona została na Towarzystwa: Lilium w Brnie i Martagon w Pradze, Gladiris w Novém Jičíne, Środkowoeuropejskie Towarzystwo Irysowe (MEIS) oraz Europejskie Towarzystwo Liliowe (ELG). Kilkunastu członków naszego Klubu jest również członkami wyżej wspomnianych organizacji.

Kilku członków Klubu systematycznie wystawiało swoje nowo wyhodowane mieszańce i uprawiane odmiany lilii na wystawach zagranicznych, gdzie zdobywało wiele nagród.

Dla swoich członków Klub wydaje od 1994 roku kwartalny biuletyn "Kochajmy Kwiaty" zawierający tłumaczenia z zagranicznej literatury, artykuły doświadczonych członków o uprawie i amatorskiej hodowli kwiatów, opisuje nowości odmian, informacje klubowe. Artykuły o liliach członka naszego Klubu ukazują się w polskich czasopismach ogrodniczych oraz wspomnianych Towarzystw zagranicznych.

Klub prowadzi dla swoich członków również "Bank nasion" oraz "Bank cebul". Za przysłowiową złotówkę mają możliwość zamówienia nasion z ciekawych krzyżówek lilii niedostępnych na rynku a także innych kwiatów. Klub ułatwia również nabywanie nowych odmian poprzez zamieszczanie w "Kochajmy Kwiaty" oferty nadwyżek cebul lilii poszczególnych członków. Chętni ich nabycia mają możliwość bezpośredniego zamawiania cebul pod ich adresem. Klub nie prowadzi wysyłki i nie odpowiada za jakość cebul a jedynie informuje.

Członkiem naszego Klubu może zostać każdy, kto wyrazi taką chęć. Nie stawiamy żadnych warunków - wystarczy, że ktoś kocha przyrodę i dostrzega jej piękno. Wśród naszych członków znaleźć można hodowców posiadających duże kolekcje roślin jak również posiadaczy małych, przydomowych ogródków. Łączy nas wszystkich ta sama pasja i wspólny cel.